Program zajęć

 1. Poznajmy się! Fizjologiczny przebieg ciąży, dolegliwości w ciąży i ich łagodzenie.
  • Przedstawienie celów i programu szkoły rodzenia
  • Zapoznanie się grupy
  • Rozwój dziecka w łonie matki
  • Zmiany zachodzące w organizmie kobiet w czasie ciąży, obalanie mitów i przesądów
  • Dieta ciężarnej
 2. Poród jego przebieg, metody łagodzenia bólu porodowego; połóg – higiena połogu.
  • Zwiastuny porodu
  • Przygotowanie par do pobytu w szpitalu i aktywnego porodu- rola osoby towarzyszącej w porodzie
  • Niezbędna dokumentacja i torba do szpitala
  • Okresy i fazy porodu.
  • Farmakologiczne i niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu porodowego
  • Umiejętność oddychania we wszystkich fazach porodu; usprawnienie mięśniowe; umiejętność relaksu
  • Charakterystyka okresu połogu
  • Powrót płodności po porodzie
  • Prawidłowa higiena i dieta w połogu
  • Problemy psychiczne jakie mogą pojawić się po porodzie (syndrom baby blues)

  • Spotkanie z  lekarzem położnikiem - ginekologiem
   • poród zabiegowy
   • cięcie cesarskie- kwalifikacja, przygotowanie, pierwsze godziny po operacji
   • znieczulenie zewnątrzoponowe w porodzie

 3. Pierwsze dni z moim dzieckiem – problemy adaptacyjne noworodka.
  • Pierwszy kontakt ojca, matki i noworodka tuż po porodzie
  • Rozwiązywanie wątpliwości związanych z wyglądem dziecka tuż po porodzie
  • Postępowanie z noworodkiem na sali porodowej
  • Stany przejściowe noworodka
  • Zalety karmienia piersią; możliwe pozycje przy karmieniu piersią
  • Problemy związane z laktacją
  • Omówienie stanów nagłych noworodka i sposobów radzenia sobie z nimi

  • Spotkanie z  lekarzem neonatologiem
   • Szczepienia, zabiegi i badania wykonywane w oddziale
   • Niepokojące objawy u noworodka -kiedy trzeba zwrócić się o pomoc
   • Kiedy i jak wprowadzać inne pokarmy- zasady rozszerzania jadłospisu dziecka
   • Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia u dziecka.

 4. Pielęgnacja dziecka. Podsumowanie zajęć
  • Zapoznanie rodziców z zasadami pielęgnacji noworodka
  • Kąpiel noworodka, masaż niemowlęcy.
  • Sprawy urzędowe do załatwienia po porodzie.
  • Wizyta patronażowa.
  • Posumowanie zajęć i wypełnienie ankiety ewaluacyjnej
  • Rozdanie certyfikatów

Drukuj